Nasze 
wartości

Grupa Berto wyznaje wartości rodzinne. Ponieważ talenty, które tworzą Grupę Berto, są jednym z naszych największych atutów, postanowiliśmy w roku 2019 zaangażować wszystkich pracowników w międzynarodową refleksję nad określeniem wartości, które najlepiej opowiadają historię Grupy.
Oto wartości, które nas łączą.

Humanizm

Stawiamy ludzi w centrum naszej firmy i naszych działań.

Program Audacity

Odwaga w podejmowaniu wyzwań, rozwoju oraz tworzenia siebie na nowo.

Integralność

Realizacja naszej misji w sposób profesjonalny, zgodnie z naszymi zobowiązaniami.

Zrównoważony rozwój

Utrwalanie rodzinnej i zbiorowej historii.

Inteligencja zbiorowa

Wykorzystanie umiejętności, wiedzy i zdolności każdej jednostki na rzecz grupy, poprzez przyjęcie podejścia zbiorowego, uwzględniającego wszystkie zasoby.

Humanizm

Stawiamy ludzi w centrum naszej firmy i naszych działań.

Program Audacity

Odwaga w podejmowaniu wyzwań, rozwoju oraz tworzenia siebie na nowo.

Integralność

Realizacja naszej misji w sposób profesjonalny, zgodnie z naszymi zobowiązaniami.

Zrównoważony rozwój

Utrwalanie rodzinnej i zbiorowej historii.

Inteligencja zbiorowa

Wykorzystanie umiejętności, wiedzy i zdolności każdej jednostki na rzecz grupy, poprzez przyjęcie podejścia zbiorowego, uwzględniającego wszystkie zasoby.

Więcej informacji na ten temat 
udzieli Państwu zespół Grupy Berto